VisualService Finland Oy:n yleiset toimitusehdot

VisualService Finland Oy myy tuotteitaan ja palveluitaan kattavan jälleenmyyntiverkoston kautta sekä suoraan loppuasiakkaille.

1. Soveltamisala

Näitä toimitusehtoja sovelletaan VisualService Finland Oy:n (myöhemmin myyjän) ja asiakkaan (myöhemmin ostajan) väliseen tuotteidenja palvelujen kauppaan, elleivät osapuolet kirjallisesti ole muuta sopineet. Toimitusehdot tulevat sitoviksi, kun ehtoihin on viitattu sopimuksessa, tarjouksessa, tilausvahvistuksessa tai toimituksen yhteydessä.

2. Sähköiset tilaukset

Myyjä voi antaa ostajan nimeämille henkilöille käyttäjätunnukset myyjän sähköiseen kauppapaikkaan, jolloin tilausten tekeminen voidaan tehdä sähköisesti. Käyttäjätunnus on henkilökohtainen. Ostajan velvollisuus on huolehtia, että tunnuksia käyttävät vain tilausten tekemiseenoikeutetut henkilöt.

Tilausta tehdessään ostaja hyväksyy nämä toimitusehdot sekä niitä täydentävät IT2010 toimitusehdot.

Käyttäjätunnus yhdessä salasanan kanssa käytettynä vastaa ostajan virallista allekirjoitusta. Tilaukset, niiden muutokset ja muut viestit ovat siten ostajaa sitovia.

Myyjä lähettää tilausvahvistuksen jokaisesta tilauksesta.

Muutoin kun verkkokaupan kautta tehdyissä tilauksissa myyjällä on mahdollisuus lisätä käsittelykulu 5%, alle 500 € alv. 0% tilauksissa.

3. Tilauksen peruuttaminen

Mikäli ostaja haluaa peruuttaa tavaraa koskevan tilauksensa, siitä on ilmoitettava myyjälle heti. Ostajalla ei ole oikeutta peruuttaa tilausta veloituksetta sen jälkeen, kun myyjä on lähettänyt sitä koskevan tilausvahvistuksen.

4. Toimitus

Toimitusehto on vapaasti myyjän varastossa Vantaalla, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu. Vapaasti varastossa ehdon mukaisesti ostaja vastaa tavaran kuljetuksesta ja riskeistä. Toimitus katsotaan hyväksytyksi, ellei ostaja ole kirjallisesti reklamoinut lähetystä viiden (5) päivän kuluessa toimituksesta. Toimituskulut myyjä veloittaa erikseen jokaisesta lähetyksestä voimassa olevan toimituskuluhinnaston tai todellisen toteuman mukaisesti.

VisualService Finland Oy ei vastaa mahdollisista kolmansien osapuolien aiheuttamista viivästyksistä toimituksissa.

5. Toimitusaika

Myyjä toimittaa tavarat sovittuna ajankohtana. Ellei toimitusajasta ole sovittu, tavarat toimitetaan heti kun tavara on toimitettavissa. Mikäli toimitus viivästyy sovitusta ajasta, myyjä on velvollinen heti viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä ostajalle ja ilmoittamaan samalla uuden toimituspäivän.

Mikäli myyjällä on erääntyneitä saatavia ostajalta, on myyjällä oikeus pidättäytyä tuotteiden toimituksesta, kunnes erääntyneet laskut on hoidettu.Tavara katsotaan toimitetuksi, kun se on lähetetty ostajalle tai ilmoitettu noudettavaksi sovitusta osoitteesta.

Varastossa olevien tuotteiden arvioitu toimitusaika 13 arkipäivää tilauksesta. Lampputilaukset toimitetaan DHL Express pakettina, tilaajan ilmoittamaan osoitteeseen.

6. Hinnat ja maksuehdot

Tuotteiden hinnat ovat myyjän voimassaolevien hinnastojen mukaiset, ellei kirjallisesti muuta ole sovittu. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa, joka lisätään hintoihin kulloinkin voimassa olevien säännösten mukaisesti.

Laskutus tapahtuu heti toimituksen jälkeen. Luottoasiakkailla maksuehto on 14 pv netto laskun päiväyksestä, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu.

Ostaja on velvollinen maksamaan viivästyskorkoa viivästyneestä maksusta. Myyjän soveltama viivästyskorko on 11 % viivästyneelle suoritukselle. Viivästyskorko laskutetaan erillisellä laskulla, johon lisätään maksumuistutuksista aiheutuneet kulut.

Kuluttajaasiakkaille toistaiseksi ainoa maksuvaihtoehto on ennakkomaksu.

7. Omistusoikeus

Kaupan kohteen omistusoikeus siirtyy ostajalle, kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu.

8. Takuu

Myyjän myymillä tuotteilla on valmistajan antama takuu. Huoltoja asennustöissä myydyille varaosille, tarvikkeille ja työlle annetaan 3 kuukauden takuu. Alkuperäisten projektorilamppujen takuuaika määräytyy projektorin valmistajan varalampuille myöntämän takuun mukaisesti. Diamondprojektorilamppujen takuu on 4 kk tai projektorin valmistajan takuuehdon mukainen, mikäli se on pidempi kuin 4 kuukautta.Muiden tuotteiden takuuaika selviää tuotesivuilta tai valmistajalta.

9. Palautukset

Kaikista palautuksista on sovittava myyjän kanssa etukäteen.

Jokaisella palautuksella pitää olla oma palautusnumeronsa, jonka myyjä antaa hyväksyttyään palautuksen. Ilman palautusnumeroa tulevat palautukset toimitetaan ostajalle takaisin, ostajan omalla kustannuksella.

Hyväksyttäviä palautussyitä voivat olla: myyjästä johtuvat virhetoimitukset rahdin kuljettamisesta aiheutuneet virheet saapuessaan viallinen tuote (DOA), huomautusaika yleensä max. 30 pv.

Muista kuin em. syistä hyväksytyistä palautuksista perimme arvonalennusja käsittelymaksun joka on korkeintaan 30% tuotteen hinnasta.

Palautusoikeutta ei ole erikoistuotteelle tai vain tiettyyn projektiin tilatulle tuotteelle, joka ei kuulu myyjän normaaliin, varastoitavien tuotteiden valikoimaan ja on ostajan vahvistetun tilauksen perusteella toimitettu.

10. Muut ehdot

Muiden ehtojen osalta noudatetaan IT2010 toimitusehtoja.

Valikko